Servicepark: Reglementering en gedeelde staanplaats aanvragen!

Het servicepark voor de komende Rally 6 Uren van Kortrijk bevindt zich op het Schouwburgplein, Waterpoort, de Dolfijnkaai, het Casinoplein, de Graanmarkt en de Jan Palfijnstraat.

Gezien de beperkte ruimte en  de problematiek van Rally in een binnenstad zal zeer strikt worden toegezien op onderstaande richtlijnen en geboden.

Er worden maximaal 2 servicewagens toegelaten per deelnemer!

Voorwaarden:
- Eerste 30m² zijn inbegrepen in het startgeld. (30m² = plaats 1 rallywagen + 1 servicewagen, samen niet meer dan 30m²)
- Bijkomende oppervlakte kan bekomen worden in modules van 15m³ tegen betaling van € 150 per module. Betaling dient uitgevoerd te zijn voor 20/11/2017 op rekeningnummer BE86 7360 1086 2650. Bij afzegging tot deelname wedstrijd voor donderdag 23 november 2017, kan terugbetaling worden bekomen.
- Een toelatingsbadge voor de 2° servicewagen kan, na voorafgaandelijke aanvraag en tegen contante betaling van € 25, verkregen worden aan de inschrijvingstafel.
- Parkeerruimte voor deze tweede servicewagen dient voorzien te worden binnen de toegewezen serviceruimte van de deelnemer. Verkeerdelijk, geparkeerde wagens worden weggesleept op kosten van de deelnemer.
- Elke toelatingsbadge dient voorzien te worden van een deelnemersnummer.

Iedere deelnemer is afzonderlijk verantwoordelijk voor de aanvraag van SABAM en BILLIJKE VERGOEDING.

Terugsturen naar servicezone@autostalgroeninghe.be

Richtlijnen voor het Servicepark:

Het servicepark is toegankelijk vanaf 8 uur op zaterdag 25 november. Het aanmelden voor het servicepark kan enkel en alleen gebeuren bij één van de verantwoordelijken van het servicepark. De organisatie zal iedereen een plaats aanwijzen.
- Maximum 2 servicewagens per deelnemer,
- Teams met meerdere deelnemende voertuigen nemen vooraf contact met de organisatie,
- Er worden geen trailers toegelaten in het servicepark. Trailers dienen geplaatst te worden op de parking De Kien, Nijverheidskaai 3, 8500 Kortrijk,
-Gebruik van een ondoordringbare servicefolie (4x3m) is verplicht,
- Heb respect voor de bewoners en hun huizen,
- Er zijn afvalcontainers voorzien in de servicezone. In samenspraak met de Politie zullen GAS-boetes worden uitgeschreven indien een team nalaat om hun afval in de container te dumpen,
- Er geldt een maximum snelheid in het servicepark van 30km/uur, hierop zal streng worden gecontroleerd en toegezien.
- Zorg dat de rijbaan steeds vrij blijft zodat de hulpdiensten vrije doorgang hebben, op elk ogenblik dient een doorgang van minimum 4m te worden gerespecteerd.
- Barbecues met open vuur zijn verboden in het servicepark.
- Voor het tanken aan commerciële brandstofpompen is er een vrije keuze dit jaar. Alle tankstations op de verbindingswegen mogen gebruikt worden. Indien er getankt wordt met eigen brandstoffen (racing fuel, bio-fuel, bidon met hoger octaangehalte, …) moet men dit verplicht doen in de voorziene tankzone ESSO Ovaere Aalbeke (RB p3-s12 en p27-s16). De brandstoffen moeten ook verplicht daar gestockeerd worden en mogen niet binnengebracht worden op de servicezone

 

Bij niet naleven van één van bovenvermelde richtlijnen, kan de overtreder (piloot is verantwoordelijk voor het serviceteam) onmiddellijk uit wedstrijd worden genomen.

 

Jan Verschaeve

wedstrijdleider

Service